Verschlagwortet: Jaromír Václav Šmejkal

Bjarnat Krawc v kontextech meziválečného Československa. Pokus o typologii

V dubnu 1932 bylo ve veřejné knihovně města Mladá Boleslav zásluhou tamějšího odboru Československo-lužického spolku „Adolf Černý“ zřízeno samostatné oddělení lužickosrbské literatury. Pojmenováno však nebylo po žádném lužickosrbském spisovateli, jak by se dalo předpokládat, nýbrž po hudebním skladateli Bjarnatu Krawcovi (1861–1948). Proč?

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search